VIDEO THÁNH LỄ TẠ ƠN & MỪNG BỔN MẠNG LỄ ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH

Written by xbvn on Tháng Mười Một 23rd, 2015. Posted in Cựu sinh viên XB, Đại Chủng Viện Huế

thanhletaon (118)_resize

Thánh lễ diễn ra sáng thứ Năm 19/11/2015 tại Đại Chủng Viện Huế, với nhiều ý nghĩa: Giỗ tổ Xuân Bích, Làm phép khu nhà sinh hoạt mới, tạ ơn Chúa, mừng bổn mạng lễ Đức Mẹ dâng mình.VIDEO ĐẦY ĐỦ CHÍNH THỨC “CÙNG MẸ HOAN CA TẠ ƠN CHÚA”

Written by xbvn on Tháng Mười Một 23rd, 2015. Posted in Cựu sinh viên XB, Đại Chủng Viện Huế

hoancataon (173)_resize

Tối 18/11/2015 đã diễn ra buổi Hoan ca tạ ơn tại Đại Chủng Viện Huế, dịp lễ bổn mạng Đức Mẹ Dâng Mình và khánh thành công trình xây dựng. Dưới đây là video đầy đủ chính thức của đêm hoan ca, với sự đóng góp tiết mục của quý Thầy Đại Chủng Viện, các Dòng trong Giáo phận Huế (Thánh Phaolô, Mến Thánh Giá, Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Con Đức Mẹ Đi Viếng, Thánh Tâm, Biển Đức Thiên An) và Giáo xứ Kim Long.NHƯ MỘT KỶ NIỆM 2015

Written by xbvn on Tháng Mười Một 21st, 2015. Posted in Cựu sinh viên XB, Đại Chủng Viện Huế

CCF21112015_0001_resize

 như một kỷ niệm

2015ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: HÌNH ẢNH THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ MỪNG BỔN MẠNG

Written by xbvn on Tháng Mười Một 20th, 2015. Posted in Cựu sinh viên XB, Huế, Đại Chủng Viện Huế

thanhletaon (118)_resize

Cao điểm của hai ngày tạ ơn  và bổn mạng là thánh lễ tạ ơn. Thánh lễ tạ ơn và mừng lễ Đức Mẹ Dâng Mình sáng 19/11/2015 đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.HÌNH ẢNH LÀM PHÉP CÁC KHU NHÀ SINH HOẠT MỚI CỦA CHỦNG VIỆN

Written by xbvn on Tháng Mười Một 20th, 2015. Posted in Cựu sinh viên XB, Đại Chủng Viện Huế

lamphepnha (39)_resize

Sáng 19/11/2015, Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng đã chủ sự nghi thức làm phép các khu nhà sinh hoạt mới của Chủng Viện.HOAN CA TẠ ƠN: THẮP LỬA CHO ĐỜI & HÃY THẮP SÁNG LÊN

Written by xbvn on Tháng Mười Một 20th, 2015. Posted in Cựu sinh viên XB, Đại Chủng Viện Huế

hoancataon (149)_resize

Tối 18/11/2015 đã diễn ra buổi Hoan ca Tạ ơn tại Đại Chủng Viện Huế, dịp lễ bổn mạng Đức Mẹ Dâng Mình và khánh thành công trình xây dựng. Đây là phần trình diễn của các Thầy Đại Chủng Viện Huế và các diễn viên của đêm hoan ca.HOAN CA TẠ ƠN: HỢP XƯỚNG “NGÀI LÀ THIÊN CHÚA”

Written by xbvn on Tháng Mười Một 20th, 2015. Posted in Cựu sinh viên XB, Đại Chủng Viện Huế

hoancataon (146)_resize

Tối 18/11/2015 đã diễn ra buổi Hoan ca Tạ ơn tại Đại Chủng Viện Huế, dịp lễ bổn mạng Đức Mẹ Dâng Mình và khánh thành công trình xây dựng. Đây là phần trình diễn của các Thầy dòng Thánh Tâm.HOAN CA TẠ ƠN: ĐƠN CA “GỌI MÃI TÊN NGÀI”

Written by xbvn on Tháng Mười Một 20th, 2015. Posted in Cựu sinh viên XB, Đại Chủng Viện Huế

hoancataon (144)_resize

Tối 18/11/2015 đã diễn ra buổi Hoan ca Tạ ơn tại Đại Chủng Viện Huế, dịp lễ bổn mạng Đức Mẹ Dâng Mình và khánh thành công trình xây dựng. Đây là phần trình diễn của các Đan Viện Biển Đức Thiên An.KỊCH CÂM: MỘT LẦN HỘI NGỘ

Written by xbvn on Tháng Mười Một 20th, 2015. Posted in Cựu sinh viên XB, Đại Chủng Viện Huế

hoancataon (141)_resize

Tối 18/11/2015 đã diễn ra buổi Hoan ca Tạ ơn tại Đại Chủng Viện Huế, dịp lễ bổn mạng Đức Mẹ Dâng Mình và khánh thành công trình xây dựng. Đây là phần trình diễn của các Thầy Đại Chủng Viện Huế.VŨ KHÚC “NGƯỜI GIEO GIỐNG”

Written by xbvn on Tháng Mười Một 20th, 2015. Posted in Cựu sinh viên XB, Đại Chủng Viện Huế

hoancataon (120)_resize

Tối 18/11/2015 đã diễn ra buổi Hoan ca Tạ ơn tại Đại Chủng Viện Huế, dịp lễ bổn mạng Đức Mẹ Dâng Mình và khánh thành công trình xây dựng. Đây là phần trình diễn của các chị Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.HOAN CA TẠ ƠN: HÒA TẤU GUITAR “LIÊN KHÚC THÁNH CA VÀ ĐIỆU VALSE”

Written by xbvn on Tháng Mười Một 20th, 2015. Posted in Cựu sinh viên XB, Đại Chủng Viện Huế

hoancataon (100)_resize

Tối 18/11/2015 đã diễn ra buổi Hoan ca Tạ ơn tại Đại Chủng Viện Huế, dịp lễ bổn mạng Đức Mẹ Dâng Mình và khánh thành công trình xây dựng. Đây là phần trình diễn của Câu lạc bộ Guitar của các Thầy Đại Chủng Viện Huế.HOAN CA TẠ ƠN: VŨ ĐIỆU CHARLOT

Written by xbvn on Tháng Mười Một 20th, 2015. Posted in Cựu sinh viên XB, Đại Chủng Viện Huế

hoancataon (93)_resize

Tối 18/11/2015 đã diễn ra buổi Hoan ca Tạ ơn tại Đại Chủng Viện Huế, dịp lễ bổn mạng Đức Mẹ Dâng Mình và khánh thành công trình xây dựng. Đây là phần trình diễn của Dòng Mến Thánh Giá Huế.HOAN CA TẠ ƠN: NHẠC CẢNH “XIN MẸ ĐỒNG HÀNH CHỈ LỐI”

Written by xbvn on Tháng Mười Một 20th, 2015. Posted in Cựu sinh viên XB, Đại Chủng Viện Huế

hoancataon (89)_resize

Tối 18/11/2015 đã diễn ra buổi Hoan ca Tạ ơn tại Đại Chủng Viện Huế, dịp lễ bổn mạng Đức Mẹ Dâng Mình và khánh thành công trình xây dựng. Trong dịp này các Hội dòng trong Giáo phận đã đến chung vui và đóng góp tiết mục cho đêm hoan ca. Giáo xứ Kim Long, một Giáo xứ do Chủng Viện coi sóc mục vụ, cũng có một tiết mục hòa chung tâm tình mừng bổn mạng và tạ ơn của Chủng Viện.HOAN CA TẠ ƠN: VŨ KHÚC “DÂNG LỜI TẠ ƠN”

Written by xbvn on Tháng Mười Một 20th, 2015. Posted in Cựu sinh viên XB, Đại Chủng Viện Huế

hoancataon (75)_resize

Tối 18/11/2015 đã diễn ra buổi Hoan ca Tạ ơn tại Đại Chủng Viện Huế, dịp lễ bổn mạng Đức Mẹ Dâng Mình và khánh thành công trình xây dựng. Đây là phần trình diễn của Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng.HOAN CA TẠ ƠN: HÒA TẤU KÈN “KHÚC CẢM TẠ” & VŨ ĐIỆU TÂY NGUYÊN

Written by xbvn on Tháng Mười Một 20th, 2015. Posted in Cựu sinh viên XB, Đại Chủng Viện Huế

hoancataon (70)_resize

Tối 18/11/2015 đã diễn ra buổi Hoan ca Tạ ơn tại Đại Chủng Viện Huế, dịp lễ bổn mạng Đức Mẹ Dâng Mình và khánh thành công trình xây dựng. Đây là phần trình diễn của các em thuộc Viện Dục  Anh của dòng Thánh Phaolô.HOAN CA TẠ ƠN: HỢP XƯỚNG “NHẠC KHÚC TRI ÂN”

Written by xbvn on Tháng Mười Một 20th, 2015. Posted in Cựu sinh viên XB, Đại Chủng Viện Huế

hoancataon (57)_resize

Tối 18/11/2015 đã diễn ra buổi Hoan ca Tạ ơn tại Đại Chủng Viện Huế, dịp lễ bổn mạng Đức Mẹ Dâng Mình và khánh thành công trình xây dựng. Đây là phần hợp xướng “Nhạc khúc tri ân” của các Thầy Đại Chủng Viện Huế.HOAN CA TẠ ƠN CHÚA: BIỂU DIỄN VÕ THUẬT

Written by xbvn on Tháng Mười Một 20th, 2015. Posted in Cựu sinh viên XB, Đại Chủng Viện Huế

hoancataon (16)_resize

Tối 18/11/2015 đã diễn ra buổi Hoan ca Tạ ơn tại Đại Chủng Viện Huế, dịp lễ bổn mạng Đức Mẹ Dâng Mình và khánh thành công trình xây dựng. Đây là phần trình diễn võ thuật của quý Thầy Đại Chủng Viện Huế. Tiếp đến là bài phát biểu khai mạc đêm hoan ca tạ ơn Chúa.ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: HÌNH ẢNH ĐÊM HOAN CA TẠ ƠN

Written by xbvn on Tháng Mười Một 20th, 2015. Posted in Cựu sinh viên XB, Đại Chủng Viện Huế

hoancataon (173)_resize

Tối 18/11/2015 đã diễn ra buổi Hoan ca Tạ ơn tại Đại Chủng Viện Huế, dịp lễ bổn mạng Đức Mẹ Dâng Mình và khánh thành công trình xây dựng. Dưới đây là những hình ảnh sống động của đêm hoan ca, với sự đóng góp tiết mục của quý Thầy Đại Chủng Viện, các Dòng trong Giáo phận Huế (Thánh Phaolô, Mến Thánh Giá, Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Con Đức Mẹ Đi Viếng, Thánh Tâm, Biển Đức) và Giáo xứ Kim Long.THIỆP MỜI THÁNH LỄ TẠ ƠN

Written by xbvn on Tháng Mười Một 15th, 2015. Posted in Việt Nam, Xuân Bích Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Thiệp mời 1_0001_resize

Thiệp mời tham dự Thánh Lễ Tạ ƠnĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: CHUNG KẾT GIẢI BÓNG CHUYỀN CÚP XUÂN BÍCH

Written by xbvn on Tháng Mười Một 14th, 2015. Posted in Đại Chủng Viện Huế

DSC05190_resize_resize

Chiều 13/11, lúc 15h20, toàn thể anh em chủng sinh tề tựu đông đủ trên sân bóng chuyền ĐCV Huế cổ vũ cho trận chung kết giải bóng chuyền cúp Xuân Bích 2015.