SUY NIỆM LỜI CHÚA LỄ PHỤC SINH A

Written by xbvn on Tháng Tư 16th, 2014. Posted in Mai Tá, Năm A

loichua_resize

“Không biết làm sao nói được nhiều,”

Như khi lòng chửa biết thương yêu.”SUY NIỆM LỜI NGÀI CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A

Written by xbvn on Tháng Tư 9th, 2014. Posted in Mai Tá, Năm A

loichua_resize

“Ta chỉ xin em một chút tình,”

“Cho lòng thắm lại với ngày xanh.”ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA PHỤC SINH NĂM A: LÀM CHỨNG VÀ RAO GIẢNG CHÚA KI-TÔ PHỤC SINH!

Written by xbvn on Tháng Tư 9th, 2014. Posted in Năm A, Nguyễn Văn Nội

lectio_divina

 [Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9]

 I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Nói theo lô-gic bình thường thì Đức Giê-su Na-da-rét phải phục sinh, vì nếu Người không sống lại từ cõi chết thì tất cả công trình Người xây dựng và rao giảng trở thành vô ích hết!CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A: CHIÊM NGẮM DUNG NHAN CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ TRONG CUỘC THƯƠNG KHÓ

Written by xbvn on Tháng Tư 9th, 2014. Posted in Năm A, Nguyễn Văn Nội

lectio-divina

[Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14 - 27,66]

 I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Nếu 4 Sách Phúc Âm đều có Bài Tường Thuật về cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su thì Bài Tường Thuật về cuộc Thương Khó trong Tin Mừng Mát-thêu (26,14 – 27,66) là Bài Tường Thuật đầy đủ và gây xúc cảm nhất.SUY NIỆM LỜI NGÀI CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY A

Written by xbvn on Tháng Tư 2nd, 2014. Posted in Mai Tá, Năm A

loichua_resize

“Kỷ niệm giăng ngập đêm nay trong mưa,”

“Anh hứng nốt những giọt cuối mùa.”CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM A: CHÍNH THẦY LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG

Written by xbvn on Tháng Tư 2nd, 2014. Posted in Năm A, Nguyễn Văn Nội

lectio-divina

 [Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45]

 I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Câu truyện Chúa Giê-su làm cho La-da-rô đã chết được bốn ngày sống lại là một trong những câu truyện cảm động và nhiều ý nghĩa của Phúc Âm Gio-an.SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY A

Written by xbvn on Tháng Ba 26th, 2014. Posted in Mai Tá, Năm A

loichua_resize

“Rồi mai đây, ta đi vào quên lãng,

Có ai còn tìm lại vết chân xưa.”CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM A: ÁNH SÁNG CHIẾU SOI CUỘC ĐỜI!

Written by xbvn on Tháng Ba 26th, 2014. Posted in Năm A, Nguyễn Văn Nội

lectio-divina

 

[1 Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41]

 I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Con người cần cơm bánh và nước uống để sống thì cũng cần ánh sáng để bước đi trong cuộc đời trần thế tối tăm và đầy cản trở này.SUY NIỆM LỜI NGÀI CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY A

Written by xbvn on Tháng Ba 17th, 2014. Posted in Mai Tá, Năm A

loichua_resize

“Xa người nhớ cảnh tình lai láng,”

“vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng.”CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM A: ĐÓI KHÁT TÂM LINH

Written by xbvn on Tháng Ba 17th, 2014. Posted in Năm A, Nguyễn Văn Nội

samhoi2_resize

 [Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42]  

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Tại Việt Nam cũng như tại nhiều quốc gia khác trên thế giới, không phải ai cũng có đủ cơm ăn, áo mặc, nhà cửa, việc làm.SUY NIỆM LỜI NGÀI CHÚA NHẬT I MÙA CHAY A

Written by xbvn on Tháng Ba 5th, 2014. Posted in Mai Tá, Năm A

loichua_resize

“Rồi mai đây, ta đi về cát bụi,”

“Đời bâng khuâng, chỉ một thoáng ngậm ngùi.CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM A : CHIẾN THẮNG NHỜ SỨC MẠNH CỦA CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ

Written by xbvn on Tháng Ba 5th, 2014. Posted in Năm A, Nguyễn Văn Nội

letro

 [St 2, 7-9; 3,1-7; Rm 5,12.17-19; Mt 4,1-11]

 I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong Sứ Điệp Mùa Chay 2014, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô viết: Nhân dịp Mùa Chay, tôi muốn cống hiến anh chị em vài suy tư có thể giúp anh chị em trong hành trình hoán cải bản thân và cộng đồng.THỨ TƯ LỄ TRO VÀ CHÚA NHẬT I MÙA CHAY A: THÁNH VỊNH ĐÁP CA 50

Written by xbvn on Tháng Ba 5th, 2014. Posted in Năm A, Thánh Vịnh Nauy, Thánh vịnh đáp ca

letro

Khởi đầu Mùa Chay, chúng ta cùng nhau hát thánh vịnh 50, một thánh vịnh giúp chúng ta suy niệm về nỗi bất hạnh lớn lao nhất của con người là TỘI, vì phạm tôi chính là phản nghịch với Thiên Chúa, là mất hết tình nghĩa với Người.SUY NIỆM LỜI NGÀI CHÚA NHẬT 8 THƯƠNG NIÊN A

Written by xbvn on Tháng Hai 26th, 2014. Posted in Mai Tá, Năm A

loichua_resize

“Tội nghiệp lắm, tâm hồn chưa biết khóc”

“Đêm trừng trùng, ai sẽ đến trong mơ.”THỨ TƯ LỄ TRO NĂM A: ĂN CHAY, CẦU NGUYỆN & LÀM VIỆC LÀNH PHÚC ĐỨC THEO SỰ HƯỚNG DẪN CỦA CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ

Written by xbvn on Tháng Hai 26th, 2014. Posted in Năm A, Nguyễn Văn Nội, Tâm linh

letro

 

[Ge 2,12-18; 2 Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Kết thúc Sứ Điệp Mùa Chay năm 2014, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã kêu gọi: “Anh chị em thân mến, ước gì Mùa Chay này thấy được toàn thể Giáo hội sẵn sàng và mau mắn làm chứng cho những người đang sống trong tình trạng lầm than vật chất, luân lý và tinh thần:CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN NĂM A : THIÊN CHÚA CHẲNG QUÊN TA BAO GIỜ

Written by xbvn on Tháng Hai 26th, 2014. Posted in Năm A, Nguyễn Văn Nội

lectio-divina

 

[Is 49, 14-15; 1 Cr 4,1-5; Mt 6,24-34]

 I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Khi chúng ta được giầu có, sung sướng thì chúng ta dễ dàng tin tưởng vào Thiên Chúa Quan Phòng.SUY NIỆM LỜI NGÀI CHÚA NHẬT 7 A THƯỜNG NIÊN

Written by xbvn on Tháng Hai 20th, 2014. Posted in Mai Tá, Năm A

loichua_resize

“Ta lủi thủi đi sâu vào cõi mất”

“Hồn rã rời, thể chất hoá sương băng.”CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM A: TỪ YÊU ĐỒNG LOẠI ĐẾN YÊU KẺ THÙ

Written by xbvn on Tháng Hai 19th, 2014. Posted in Năm A, Nguyễn Văn Nội

lectio-divina

 

[Lv 19, 1-2.17-18; 1 Cr 3,16-23; Mt 5,38-48]

 I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong dịp Tết vừa qua, tôi xem nhiều chương trình của đài truyền hình, trong đó có chương trình “XIN CHỮ ĐẦU NĂM” khiến tôi suy nghĩ và bức xúc nhất.SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 6 A THƯỜNG NIÊN

Written by xbvn on Tháng Hai 12th, 2014. Posted in Mai Tá, Năm A

loichua_resize

“Ngày đó người nói với riêng tôi,”

Rằng người yêu tôi hơn mọi thứ,CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM A: CÓ ĐÚNG LÀ “CÓ MỚI NỚI CŨ” KHÔNG?

Written by xbvn on Tháng Hai 12th, 2014. Posted in Năm A, Nguyễn Văn Nội

lectio-divina

 

[Hc 15, 15-20; 1 Cr 2,6-10; Mt 5,17-37]  

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong đời thường, người ta thường nêu lên nhận xét sau đây: “Có mới nới cũ” để nói lên việc lòng người dễ thay đổi.

Dữ liệu Website cũ

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2014
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 3    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30