Posts Tagged ‘Á-Châu’ĐỨC THÁNH CHA CHÚC MỪNG NĂM MỚI ÂM LỊCH: HẠNH PHÚC VÀ THỊNH VƯỢNG

Written by xbvn on Tháng Hai 11th, 2013. Posted in Tý Linh, Việt Nam

xuanquyty

Đức Thánh Cha đã cầu chúc một cuộc sống « hạnh phúc và thịnh vượng » cho các dân tộc Viễn Đông đang mừng Năm Mới âm lịch.LIÊN HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC Á CHÂU VÀ SỨ ĐIỆP « SỐNG LINH ĐẠO TÂN PHÚC ÂM HÓA »

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 31st, 2012. Posted in Sứ điệp, Tâm linh, Truyền giáo, Tý Linh, Việt Nam

hdgm_Achau

Hội nghị khoáng đại của Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu đã kết thúc, với Sứ điệp kêu gọi dân Chúa « trở thành những người loan báo Tin Mừng được đổi mới cho công cuộc Tân Phúc Âm Hóa »ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC HÀN ĐẠI HUY : ĐỨC CHA TAĐÊÔ MÃ ĐẠT KHÂM VẪN LÀ GIÁM MỤC PHỤ TÁ CỦA GIÁO PHẬN THƯỢNG HẢI

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 14th, 2012. Posted in Thế Giới, Tý Linh

duccha-handaihuy

Liên quan đến quyết định của cái gọi là HĐGM Trung Quốc và Hội Công Giáo Yêu Nước Trung Quốc, rút lại « sự phê chuẩn » dành cho Đức cha Mã Đạt Khâm, Đức Tổng Giám Mục Hàn Đại Huy, Thư ký của Bộ Phúc Âm hóa các Dân Tộc, đã tuyên bố :HỘI NGHỊ LIÊN HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC Á CHÂU LẦN X BẮT ĐẦU DIỄN RA TẠI VIỆT NAM

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 11th, 2012. Posted in Tý Linh, Việt Nam, Xuân Lộc

viet-nam

Chiều 10.12.2012 đã khai mạc Hội nghị khoáng đại của Liên HĐGM Á Châu, diễn ra tại Xuân Lộc. Hội nghị sẽ kết thúc với thánh lễ bế mạc tại nhà thờ chánh Tòa Đức Bà, Sài Gòn, vào sáng Chúa Nhật 16.12.2012, lúc 9 giờ.