CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN B: THÁNH VỊNH ĐÁP CA 39

Written by xbvn on Tháng Một 16th, 2015. Posted in Thánh Vịnh Nauy, Thánh vịnh đáp ca

Mỗi người đều được Chúa mời gọi để làm việc tông đồ ngay trong hoàn cảnh và điều kiện sống riêng của mình. Làm việc tông đồ là «dẫn anh em mình tới Chúa Giêsu» (Ga.1 :42), Người là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống (Ga.14 :6). Thánh Phaolô dậy rằng làm việc tông đồ thì phải sống kết hợp với Chúa để nên một tinh thần với Người (1.Cor.6 :17).LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA B: THÁNH VỊNH ĐÁP CA 28

Written by xbvn on Tháng Một 7th, 2015. Posted in Thánh Vịnh Nauy, Thánh vịnh đáp ca

Việc Chúa Giêsu chịu Phép Rửa của ông Gioan Tiền Hô là một mầu nhiệm. Mầu nhiệm là vì Đấng vô cùng thánh thiện lại hạ mình ôm lấy hết tội lỗi của nhân loại. Biến cố này tiên báo phép rửa mà sau này Ngài chịu bằng chính cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài, hầu giải thoát con người khỏi tội lỗi và cho họ được tái sinh trong Ngài mà trở nên con Thiên Chúa.CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG B: THÁNH VỊNH ĐÁP CA 88

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 18th, 2014. Posted in Thánh Vịnh Nauy, Thánh vịnh đáp ca

“Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một”. Nhưng để tạo một thân xác cho Con của Người, Chúa Cha rất nhân từ đã muốn sự ưng thuận của Đấng đã được tiền định làm Mẹ phải có trước khi Chúa Con nhập thể, để như một người nữ đã hợp tác cho sự chết, thì cũng một người nữ hợp tác cho sự sống.CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG B: THÁNH VỊNH ĐÁP CA 84

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 4th, 2014. Posted in Thánh Vịnh Nauy, Thánh vịnh đáp ca

“Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng” (Mc.1:3).

Đường Chúa chính là đường thiêng liêng, đường nên thánh, sâu kín trong ta, chỉ ta và Thiên Chúa biết thôi. Hãy sửa đường ấy cho ngay, để Người đến trong ta, và dẫn ta vào “trời mới, đất mới” (2 Pet.3:13), nơi mà Thánh Vịnh hát hôm nay ngợi khen rằng tình yêu, công lý và bình an của Thiên Chúa ngự trị, nơi có sự sống đời đời.THÁNH VINH ĐÁP CA LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM & CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN A

Written by xbvn on Tháng Mười Một 13th, 2014. Posted in Thánh Vịnh Nauy, Thánh vịnh đáp ca

Lễ Các Thánh Tử Đao Việt Nam, TV.125

Mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho Giáo Hội Việt Nam nhiều thánh tử đạo.THÁNH VỊNH ĐÁP CA LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ VÀ LỄ CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN

Written by xbvn on Tháng Mười 29th, 2014. Posted in Thánh Vịnh Nauy, Thánh vịnh đáp ca

 Lễ Các Thánh Nam Nữ

“Lạy Chúa, này là dòng dõi của những kẻ tìm Chúa” (Tv 23:6)

Đây là lời Thánh Vịnh được hát lên để tôn vinh Thiên Chúa trong ngày mừng lễ Các Thánh Nam Nữ.CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN A: THÁNH VỊNH ĐÁP CA 17

Written by xbvn on Tháng Mười 24th, 2014. Posted in Thánh Vịnh Nauy, Thánh vịnh đáp ca

Lời Chúa hôm nay nhắc bảo ta về tầm quan trọng của hai điều răn mến Chúa và yêu người. Nếu ta mến Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn, thì cũng phải yêu người khác cùng một mức độ như thế. Mến Chúa bao nhiêu thì vâng nghe và thực hành ý Chúa bấy nhiêu. Chúa mong muốn ta yêu thương tha nhân để tỏ lòng vâng phục và yêu mến Người, bởi Người yêu mến họ cũng như yêu mến ta và Người yêu mến tất cả vô cùng. Chúa dậy ta yêu tha nhân như yêu chính mình vậy.CHÚA NHẬT 29 A THƯỜNG NIÊN: THÁNH VỊNH ĐÁP CA 95

Written by xbvn on Tháng Mười 18th, 2014. Posted in Thánh Vịnh Nauy, Thánh vịnh đáp ca

“Cái gì của Xêda thì hãy trả cho Xêda, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa”. Thoạt nghe lời này của Chúa, chúng ta có thể bị hiểu lầm rằng đời sống đạo của ta có hai mảnh, mảnh đời và mảnh đạo. Khi ở mảnh đời thì hành động theo thói đời, còn ở mảnh đạo thì theo đạo. Sống mà làm tôi hai chủ như thế, mất linh hồn như chơi!CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN A: THÁNH VINH ĐÁP CA 22

Written by xbvn on Tháng Mười 10th, 2014. Posted in Thánh Vịnh Nauy, Thánh vịnh đáp ca

Đọc dụ ngôn vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử, chúng ta liên tưởng đến bữa tiệc Chúa Cha thết đãi để mừng ngày Chúa Kitô và Giáo Hội là hiền thê của Người đoàn tụ trong ngày Giáo Hội được hoàn thành trong vinh quang trên trời (GLGHCG 769 và 796).CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN A: THÁNH VỊNH 79

Written by xbvn on Tháng Mười 2nd, 2014. Posted in Thánh Vịnh Nauy, Thánh vịnh đáp ca

Các bậc vị vọng của “nhà Israel” đã phạm cùng một tội như nguyên tổ, đó là tội phản nghịch: họ muốn chiếm đoạt “vườn nho của Chúa”, chứ không chịu phục vụ như những tá điền. Họ đã diệt trừ các tiên tri và cuối cùng giết cả Con Thiên Chúa.CHÚA NHẬT 25 A THƯỜNG NIÊN: THÁNH VỊNH ĐÁP CA 144

Written by xbvn on Tháng Chín 20th, 2014. Posted in Thánh Vịnh Nauy, Thánh vịnh đáp ca

Ông chủ kia mướn thợ vào làm vườn nho với giá một đồng. Đến giờ trả công, ông bắt đầu từ người vào làm cuối cùng đến những người đầu tiên. Những người vất vả từ sáng tinh mơ cứ tưởng rằng mình phải được lãnh nhiều hơn mới đúng, nên khi lãnh một đồng như mọi người, họ cằn nhằn ganh tị. Dụ ngôn dậy ta rằng: Sự công bằng của Thiên Chúa dựa vào lòng thương xót của Ngài và không thể đo lường theo bất cứ tiêu chuẩn công bằng vị kỷ nào của con người.CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN A: THÁNH VỊNH ĐÁP CA 94

Written by xbvn on Tháng Chín 4th, 2014. Posted in Thánh Vịnh Nauy, Thánh vịnh đáp ca

Qua bí tích Rửa Tội, chúng ta là anh chị em với nhau trong Đức Kitô. Chúng ta có trách nhiệm gìn giữ nhau sống đẹp lòng Chúa. Vì thế sửa lỗi cho nhau là việc nên làm, nhưng phải làm trong đức ái và từng bước nhẹ nhàng như Chúa đã dậy trong Phúc âm hôm nay.CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN A: THÁNH VỊNH ĐÁP CA 66 & LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI

Written by xbvn on Tháng Tám 13th, 2014. Posted in Thánh Vịnh Nauy, Thánh vịnh đáp ca

Trong ý định đời đời của Thiên Chúa, thì Giáo Hội do Chúa Giêsu thiết lập “là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc” (Is.6:7), là “Nước Trời trên trái đất, là bí tích ơn cứu độ, là dấu hiệu và dụng cụ của mối hiệp thông giữa Thiên Chúa và người ta…” (GLGHCG 763, 780).CHÙA NHẤT 19 THƯỜNG NIÊN A: THÁNH VỊNH ĐÁP CA 84

Written by xbvn on Tháng Tám 7th, 2014. Posted in Thánh Vịnh Nauy, Thánh vịnh đáp ca

Tiên tri Êlia bị hoàng cung tà giáo truy nã, ông lê lết tấm thân tàn tìm đến Chúa trên núi Ho-rét. Chúa hiện đến với ông trong làn gió hiu hiu mát dịu:CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN A: THÁNH VỊNH ĐÁP CA 64

Written by xbvn on Tháng Bảy 10th, 2014. Posted in Thánh Vịnh Nauy, Thánh vịnh đáp ca

“Như mưa tuyết từ trời rơi xuống”. Lời Chúa được ban cho hết thảy mọi người, nhưng cách riêng cho những ai có tâm hồn khiêm nhường (Gương Chúa giêsu tr.42 và 49).LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ: THÁNH VỊNH ĐÁP CA 33

Written by xbvn on Tháng Sáu 26th, 2014. Posted in Thánh Vịnh Nauy, Thánh vịnh đáp ca

Chiêm ngắm cuộc đời hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, ta nhận ra được rằng quyền năng Thiên Chúa biến đổi và điều khiển cuộc sống của ta. Rõ ràng, việc theo Chúa Giêsu đã làm cho hai thánh nhân thay đổi hoàn toàn.LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG: THÁNH VỊNH 103

Written by xbvn on Tháng Sáu 6th, 2014. Posted in Thánh Vịnh Nauy, Thánh vịnh đáp ca

“Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống”. Sự sống Ngài ban là Chúa Kitô, bởi Chúa Kitô “là sự sống lại và là sự sống”. Như thế Chúa Thánh Thần là Đấng ban Chúa Kitô cho nhân loại, hay là làm cho nhân loại nhận biết Chúa Kitô cũng vậy (xem Cao Tấn Tĩnh, Thần Linh và sự sống, 1996, tr.299).LỄ CHÚA LÊN TRỜI: THÁNH VỊNH ĐÁP CA 46

Written by xbvn on Tháng Năm 29th, 2014. Posted in Thánh Vịnh Nauy, Thánh vịnh đáp ca

Biến cố Chúa Giêsu lên trời đánh dấu sự khép lại sứ vụ của Người trên trái đất, “Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha”, nghĩa là thân xác Người vĩnh viễn đi vào vinh quang của Thiên Chúa (GLGHCG 663) : Người nắm quyền thống trị trên trời dưới đất, “nước Người sẽ không bao giờ cùng”. Từ lúc đó khai mở sứ vụ chứng nhân của các tông đồ, cũng là sứ vụ của Hội Thánh và của mỗi tín hữu chúng ta, tất cả đều sống và làm chứng cho một nước Thiên Chúa không bao giờ cùng này. (GLGHCG 664)THÁNH VINH ĐÁP CA CHÚA NHẬT V PHỤC SINH: THÁNH VỊNH 32

Written by xbvn on Tháng Năm 15th, 2014. Posted in Thánh Vịnh Nauy, Thánh vịnh đáp ca

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: ” Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. Chúa là đường, vì qua Ngài và nhờ Ngài, ta “đến được với Chúa Cha.” Chúa là sự thật, vì nếu ta biết Ngài thì cũng biết Chúa Cha (Phúc Âm CN5aPS). Chúa còn là sự sống, vì “ai tin vào Ngài, thì được sống đời đời.”(Ga.3:16)CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH: THÁNH VỊNH ĐÁP CA 22

Written by xbvn on Tháng Năm 9th, 2014. Posted in Thánh Vịnh Nauy, Thánh vịnh đáp ca

Giáo Hội là “chuồng chiên” mà Chúa Ki-tô là cửa vào duy nhất và cần thiết. Giáo Hội cũng là đàn chiên mà Chúa Kitô đã công bố Người là mục tử. Vì thế, cho dù Giáo Hội được chăn dắt bởi các mục tử loài người, nhưng thực sự Giáo Hội luôn được dẫn dắt và dưỡng nuôi bởi Chúa Ki-tô, vị Mục Tử Tốt Lành (GLGHCG 754).

Dữ liệu Website cũ

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Mười Hai 2017
H B T N S B C
« Th11    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sorry. No data so far.