CHUYỆN PHIẾM ĐẠO ĐỜI ĐỌC TRONG TUẦN LỄ PHỤC SINH

Written by xbvn on Tháng Tư 16th, 2014. Posted in Mai Tá

linhdao

“Anh mong chờ mùa Thu,”

Trời đất kia ngả màu xanh lơ,SUY NIỆM LỜI CHÚA LỄ PHỤC SINH A

Written by xbvn on Tháng Tư 16th, 2014. Posted in Mai Tá, Năm A

loichua_resize

“Không biết làm sao nói được nhiều,”

Như khi lòng chửa biết thương yêu.”CHUYỆN PHIẾM ĐẠO ĐỜI ĐỌC TRONG TUẦN CHÚA NHẬT LỄ LÁ A

Written by xbvn on Tháng Tư 9th, 2014. Posted in Mai Tá

linhdao

“Tôi đứng đây chờ em đã từ lâu,”

Sân vắng thưa người đêm cũng buồn theo.
một con đường sắt trăm con tàu,SUY NIỆM LỜI NGÀI CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A

Written by xbvn on Tháng Tư 9th, 2014. Posted in Mai Tá, Năm A

loichua_resize

“Ta chỉ xin em một chút tình,”

“Cho lòng thắm lại với ngày xanh.”CHUYỆN PHIẾM ĐẠO ĐỜI ĐỌC TRONG TUẦN 5 MÙA CHAY A

Written by xbvn on Tháng Tư 2nd, 2014. Posted in Mai Tá

linhdao

“Đêm thơm không phải từ hoa”
“Mà bởi vì ta thiết tha tình yêu thái hòa.SUY NIỆM LỜI NGÀI CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY A

Written by xbvn on Tháng Tư 2nd, 2014. Posted in Mai Tá, Năm A

loichua_resize

“Kỷ niệm giăng ngập đêm nay trong mưa,”

“Anh hứng nốt những giọt cuối mùa.”CHUYỆN PHIẾM ĐẠO ĐỜI ĐỌC TRONG TUẦN 4 MÙA CHAY A

Written by xbvn on Tháng Ba 26th, 2014. Posted in Mai Tá

linhdao

“Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối,”

Rừng chiều mờ sương ánh trăng mờ chiếuSUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY A

Written by xbvn on Tháng Ba 26th, 2014. Posted in Mai Tá, Năm A

loichua_resize

“Rồi mai đây, ta đi vào quên lãng,

Có ai còn tìm lại vết chân xưa.”ƠN CỨU CHUỘC NƠI NGƯỜI CHAN CHỨA (7)

Written by xbvn on Tháng Ba 22nd, 2014. Posted in Mai Tá, Ơn cứu chuộc nơi Người

linhdao

Chương Hai

Ơn Cứu-chuộc,

và thần-học lịch-sử rút từ Thánh KinhƠN CỨU CHUỘC NƠI NGƯỜI CHAN CHỨA (6)

Written by xbvn on Tháng Ba 22nd, 2014. Posted in Mai Tá, Ơn cứu chuộc nơi Người

linhdao

Chương Một

Đặt vấn đề Cứu-chuộcƠN CỨU CHUỘC NƠI NGƯỜI CHAN CHỨA (5)

Written by xbvn on Tháng Ba 22nd, 2014. Posted in Mai Tá, Ơn cứu chuộc nơi Người

linhdao

Chương Một

Đặt vấn đề Cứu-chuộcƠN CỨU CHUỘC NƠI NGƯỜI CHAN CHỨA (4)

Written by xbvn on Tháng Ba 22nd, 2014. Posted in Mai Tá, Ơn cứu chuộc nơi Người

linhdao

Chương Một

Đặt vấn đề Cứu-chuộcƠN CỨU CHUỘC NƠI NGƯỜI CHAN CHỨA (3)

Written by xbvn on Tháng Ba 22nd, 2014. Posted in Mai Tá, Ơn cứu chuộc nơi Người

linhdao

Chương Một

Đặt vấn đề Cứu-chuộcCHUYỆN PHIẾM ĐẠO ĐỜI ĐỌC TRONG TUẦN 3 MÙA CHAY A

Written by xbvn on Tháng Ba 17th, 2014. Posted in Mai Tá

linhdao

Hoàng hôn, lá reo bên thềm,”

Hoàng hôn, tơi bời lá thu.SUY NIỆM LỜI NGÀI CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY A

Written by xbvn on Tháng Ba 17th, 2014. Posted in Mai Tá, Năm A

loichua_resize

“Xa người nhớ cảnh tình lai láng,”

“vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng.”CHUYỆN PHIẾM ĐẠO ĐỜI ĐỌC TRONG TUẦN I MÙA CHAY A

Written by xbvn on Tháng Ba 5th, 2014. Posted in Mai Tá

linhdao

“Ai nói yêu em đêm nay,”
Ai nói yêu em đêm mai, Ai sẽ yêu em sau này?SUY NIỆM LỜI NGÀI CHÚA NHẬT I MÙA CHAY A

Written by xbvn on Tháng Ba 5th, 2014. Posted in Mai Tá, Năm A

loichua_resize

“Rồi mai đây, ta đi về cát bụi,”

“Đời bâng khuâng, chỉ một thoáng ngậm ngùi.CHUYỆN PHIẾM ĐẠO ĐỜI ĐỌC TRONG TUẦN 8 TN A

Written by xbvn on Tháng Hai 26th, 2014. Posted in Mai Tá

linhdao

“Ta ra đi một chiều thắm,”

Vang lời ca buồn trong khóm lá,
Nỗi u hoài, ngày tháng khôn nguôi.”SUY NIỆM LỜI NGÀI CHÚA NHẬT 8 THƯƠNG NIÊN A

Written by xbvn on Tháng Hai 26th, 2014. Posted in Mai Tá, Năm A

loichua_resize

“Tội nghiệp lắm, tâm hồn chưa biết khóc”

“Đêm trừng trùng, ai sẽ đến trong mơ.”ƠN CỨU CHUỘC NƠI NGƯỜI CHAN CHỨA (2)

Written by xbvn on Tháng Hai 26th, 2014. Posted in Mai Tá, Ơn cứu chuộc nơi Người, Tâm linh

linhdao

 

Chương Một

Đặt vấn đề Cứu-chuộc

Dữ liệu Website cũ

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2014
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 3    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30