ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA PHỤC SINH NĂM A: LÀM CHỨNG VÀ RAO GIẢNG CHÚA KI-TÔ PHỤC SINH!

Written by xbvn on Tháng Tư 9th, 2014. Posted in Năm A, Nguyễn Văn Nội

lectio_divina

 [Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9]

 I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Nói theo lô-gic bình thường thì Đức Giê-su Na-da-rét phải phục sinh, vì nếu Người không sống lại từ cõi chết thì tất cả công trình Người xây dựng và rao giảng trở thành vô ích hết!CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A: CHIÊM NGẮM DUNG NHAN CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ TRONG CUỘC THƯƠNG KHÓ

Written by xbvn on Tháng Tư 9th, 2014. Posted in Năm A, Nguyễn Văn Nội

lectio-divina

[Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14 - 27,66]

 I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Nếu 4 Sách Phúc Âm đều có Bài Tường Thuật về cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su thì Bài Tường Thuật về cuộc Thương Khó trong Tin Mừng Mát-thêu (26,14 – 27,66) là Bài Tường Thuật đầy đủ và gây xúc cảm nhất.CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM A: CHÍNH THẦY LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG

Written by xbvn on Tháng Tư 2nd, 2014. Posted in Năm A, Nguyễn Văn Nội

lectio-divina

 [Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45]

 I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Câu truyện Chúa Giê-su làm cho La-da-rô đã chết được bốn ngày sống lại là một trong những câu truyện cảm động và nhiều ý nghĩa của Phúc Âm Gio-an.CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM A: ÁNH SÁNG CHIẾU SOI CUỘC ĐỜI!

Written by xbvn on Tháng Ba 26th, 2014. Posted in Năm A, Nguyễn Văn Nội

lectio-divina

 

[1 Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41]

 I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Con người cần cơm bánh và nước uống để sống thì cũng cần ánh sáng để bước đi trong cuộc đời trần thế tối tăm và đầy cản trở này.CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM A: ĐÓI KHÁT TÂM LINH

Written by xbvn on Tháng Ba 17th, 2014. Posted in Năm A, Nguyễn Văn Nội

samhoi2_resize

 [Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42]  

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Tại Việt Nam cũng như tại nhiều quốc gia khác trên thế giới, không phải ai cũng có đủ cơm ăn, áo mặc, nhà cửa, việc làm.CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM A : CHIẾN THẮNG NHỜ SỨC MẠNH CỦA CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ

Written by xbvn on Tháng Ba 5th, 2014. Posted in Năm A, Nguyễn Văn Nội

letro

 [St 2, 7-9; 3,1-7; Rm 5,12.17-19; Mt 4,1-11]

 I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong Sứ Điệp Mùa Chay 2014, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô viết: Nhân dịp Mùa Chay, tôi muốn cống hiến anh chị em vài suy tư có thể giúp anh chị em trong hành trình hoán cải bản thân và cộng đồng.THỨ TƯ LỄ TRO NĂM A: ĂN CHAY, CẦU NGUYỆN & LÀM VIỆC LÀNH PHÚC ĐỨC THEO SỰ HƯỚNG DẪN CỦA CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ

Written by xbvn on Tháng Hai 26th, 2014. Posted in Năm A, Nguyễn Văn Nội, Tâm linh

letro

 

[Ge 2,12-18; 2 Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Kết thúc Sứ Điệp Mùa Chay năm 2014, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã kêu gọi: “Anh chị em thân mến, ước gì Mùa Chay này thấy được toàn thể Giáo hội sẵn sàng và mau mắn làm chứng cho những người đang sống trong tình trạng lầm than vật chất, luân lý và tinh thần:CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN NĂM A : THIÊN CHÚA CHẲNG QUÊN TA BAO GIỜ

Written by xbvn on Tháng Hai 26th, 2014. Posted in Năm A, Nguyễn Văn Nội

lectio-divina

 

[Is 49, 14-15; 1 Cr 4,1-5; Mt 6,24-34]

 I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Khi chúng ta được giầu có, sung sướng thì chúng ta dễ dàng tin tưởng vào Thiên Chúa Quan Phòng.CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM A: TỪ YÊU ĐỒNG LOẠI ĐẾN YÊU KẺ THÙ

Written by xbvn on Tháng Hai 19th, 2014. Posted in Năm A, Nguyễn Văn Nội

lectio-divina

 

[Lv 19, 1-2.17-18; 1 Cr 3,16-23; Mt 5,38-48]

 I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong dịp Tết vừa qua, tôi xem nhiều chương trình của đài truyền hình, trong đó có chương trình “XIN CHỮ ĐẦU NĂM” khiến tôi suy nghĩ và bức xúc nhất.MỤC VỤ GIA ĐÌNH

Written by xbvn on Tháng Hai 14th, 2014. Posted in Gia đình, Nguyễn Văn Nội, Việt Nam

logo-gia-dinh_resize

GIÊRÔNIMÔ NGUYỄN VĂN NỘI

  MỤC VỤ GIA ĐÌNH

(TÀI LIỆU KHÓA TẬP HUẤN)CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM A: CÓ ĐÚNG LÀ “CÓ MỚI NỚI CŨ” KHÔNG?

Written by xbvn on Tháng Hai 12th, 2014. Posted in Năm A, Nguyễn Văn Nội

lectio-divina

 

[Hc 15, 15-20; 1 Cr 2,6-10; Mt 5,17-37]  

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong đời thường, người ta thường nêu lên nhận xét sau đây: “Có mới nới cũ” để nói lên việc lòng người dễ thay đổi.CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM A: MUỐI CHO ĐỜI, ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN!

Written by xbvn on Tháng Hai 5th, 2014. Posted in Năm A, Nguyễn Văn Nội

lectio-divina

 

[Is 58, 7-10; 1 Cr 2,1-5; Mt 5,13-16]  

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Tối 23 Tết tôi gặp một linh mục ở Mỹ về.  Ngài chia sẻ với tôi “một câu hỏi” mà ngài nhắc đi nhắc lại trong các bài giảng trong chuyến về Việt Nam lần này: TỪ CUỘC ĐỒI ĐỜI CỦA THÁNH PHAOLÔ ĐẾN CUỘC ĐỔI ĐỜI CỦA MỖI CHÚNG TA

Written by xbvn on Tháng Một 22nd, 2014. Posted in Nguyễn Văn Nội

thanh_phaolo

PHẦN THỨ NHẤT

[HỌC HỎI-SUY NIỆM & CẦU NGUYỆN]

CUỘC ĐỒI ĐỜI CỦA THÁNH PHAO-LÔCHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM A: TRÁCH NHIỆM VÀ GIÁ TRỊ CỦA LAO ĐỘNG CON NGƯỜI

Written by xbvn on Tháng Một 22nd, 2014. Posted in Năm A, Nguyễn Văn Nội

lectio_divina

 

NGÀY MỒNG BA TẾT GIÁP NGỌ  (02/02/2014)

[St 2, 4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30]  

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤCHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM A : CHÚA GIÊ-SU LÊN TIẾNG

Written by xbvn on Tháng Một 22nd, 2014. Posted in Năm A, Nguyễn Văn Nội

lectio-divina

[Is 8, 23b-9,3; 1 Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Sau khi đã ra mắt công chúng một cách đầy ấn tuợng (xem Lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa), Chúa Giê-su bắt đầu công việc rao giảng, chọn lựa địa bàn hoạt động và tuyển lựa các môn đệ.CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM A: “KHÔNG AI CHO CÁI MÌNH KHÔNG CÓ”

Written by xbvn on Tháng Một 14th, 2014. Posted in Năm A, Nguyễn Văn Nội

lectio-divina

[Is 49, 3.5-6; 1 Cr 1,1-3;  Ga 1,29-34]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Không bao giờ tôi quên được câu châm ngôn la-tinh mà tôi đã nghe được từ những năm 1956-1957, khi tôi mới vào Tiểu Chủng Viện Bắc Ninh ở Thủ Đức.LỄ CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA NĂM A : CUỘC RA MẮT ĐẦY ẤN TƯỢNG!

Written by xbvn on Tháng Một 4th, 2014. Posted in Năm A, Nguyễn Văn Nội

bapteme_cgs

 

[Is 42,1-4.6-7; Cv 10, 34-38; Mt 3, 13-17]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Nếu chúng ta vào địa chỉ  http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20131226-hien-tuong-phanxico-vi-giao-hoang-lam-xoay-chuyen-the-gioi, chúng ta sẽ đọc được bài viết rất thú vị của Thụy My, có tựa đề là “Hiện tượng Phanxicô, vị Giáo Hoàng xoay chuyển thế giới.CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH NĂM A: DÂN NGOẠI ĐƯỢC CÙNG THỪA KẾ GIA NGHIỆP

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 25th, 2013. Posted in Năm A, Nguyễn Văn Nội

noel6

(Is 60,1-6; Ep 3, 2-3a.5-6; Mt 2, 1-12)

 I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Lễ Hiển Linh tiếp nối Lễ Giáng Sinh, vì Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người là để tỏ mình ra, không chỉ cho những người Ít-ra-en, mà còn cho hết mọi người, hết mọi dân trên trái đất này nữa.CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT NĂM A: THÁNH GIA THẤT LÀ GIA ĐÌNH CỦA THIÊN CHÚA

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 25th, 2013. Posted in Gia đình, Năm A, Nguyễn Văn Nội

noel6

(Hc 3,2,6.12-14; Cl 3, 12-21; Mt 3, 13-15.19-23)  

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Thư Chung 2013 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam có những lời sau đây ở trong số 5: “Trong năm 2014 sắp tới, chúng ta hãy cùng nhau Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình và thúc đẩy gia đình tham gia tích cực vào sứ vụ loan báo Tin Mừng.ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH NĂM A: NGÔI LỜI ĐÃ ĐÊN ĐỂ THẾ GIAN ĐƯỢC CHAN HÒA ƠN PHÚC

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 18th, 2013. Posted in Năm A, Nguyễn Văn Nội

noel6

[Is 52,7-10; Dt 1, 1-6; Ga 1, 1-18]

 I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Lễ Giáng Sinh là một Niềm Vui lớn cho toàn nhân loại, nhất là cho những người thành tâm thiện chí và những người nghèo hèn trong các xã hội.

Dữ liệu Website cũ

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2014
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 3    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30