BẢN NHẠC: MỪNG LỄ THÁNH MICAE & MICAE CỦA TÁC GIẢ MAI PHẠM

Written by xbvn on Tháng Tám 30th, 2013. Posted in Mai Phạm, Thánh nhạc

1) MỪNG LỄ THÁNH MI-CA-E:

a) Bài hát hợp xướng MP3 file

b) Bản nhạc 8 trang PDF file

03-Mung le thanh Mi-Ca-E 2013

c) Bản nhạc playback

2) MI-CA-E:

a) Bài hát MP3 file

b) Bản nhạc 1 trang PDF file

06-Mi-Ca-E 2013

c) Bản nhạc playback

 

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề