Posts Tagged ‘Vatican-II’SÁU TỪ NGỮ GIÚP HIỂU HIẾN CHẾ MỤC VỤ GAUDIUM ET SPES

Written by xbvn on Tháng Tư 18th, 2013. Posted in Thế Giới, Vatican-II

Các dấu chỉ của thời đại

Trong toàn bộ Hiến Chế Mục Vụ Gaudium et spes (Vui mừng và hy vọng), Công đồng tìm cách phân định “các dấu chỉ thời đại” (GS 4,1), tức là phân định các biến cố lịch sử có ý nghĩa đối với lịch sử nhân loại, xã hội, kinh tế và chính trị, và đọc ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử này. Công đồng đề ra một phương pháp phân định:SÁU TỪ ĐỂ HIỂU HIẾN CHẾ DEI VERBUM

Written by xbvn on Tháng Tư 16th, 2013. Posted in Thánh Kinh, Trần Ngọc Thao

Hiến chế tín lý “Dei Verbum” (Lời Thiên Chúa) về Mạc Khải thánh đã được Công Đồng chuẩn nhận vào tháng 11 năm 1965. Hiến chế nói rõ và tái xác định những khái niệm thiết yếu để hiểu, giải thích và công bố Lời của Thiên Chúa.NHỮNG ĐỀ XUẤT CHO VIỆC GIẢI THÍCH ĐÚNG CÔNG ĐỒNG VATICAN II (3)

Written by xbvn on Tháng Hai 7th, 2013. Posted in Nguyễn Thế Bài, Thế Giới

Vị trí ưu tiên của việc thờ phượng Thiên Chúa là nền tảng cho mọi thần học mục vụ đúng đắn.NHỮNG ĐỀ XUẤT CHO VIỆC GIẢI THÍCH ĐÚNG CÔNG ĐỒNG VATICAN II

Written by xbvn on Tháng Hai 3rd, 2013. Posted in Nguyễn Thế Bài, Thế Giới

Vị trí ưu tiên của việc thờ phượng Thiên Chúa là nền tảng cho mọi thận học mục vụ đúng đắn.

(tiếp theo phần 1)NHỮNG ĐỀ XUẤT CHO VIỆC GIẢI THÍCH ĐÚNG CÔNG ĐỒNG VATICAN II

Written by xbvn on Tháng Một 26th, 2013. Posted in Nguyễn Thế Bài, Thế Giới

Vị trí ưu tiên của việc thờ phượng Thiên Chúa là nền tảng cho mọi thần học mục vụ đúng đắn.

I. NỀN MÓNG THẦN HỌC CỦA THẦN HỌC MỤC VỤ.CÔNG ĐỒNG VATICAN II: LUÔN MANG TÍNH THỜI SỰ ĐẾN MỨC KHÔNG CẦN PHẢI CÓ MỘT VATICAN III

Written by xbvn on Tháng Một 11th, 2013. Posted in Nguyễn Thế Bài, Thế Giới

Có ba phản ứng trước Công Đồng Vatican II : bảo thủ (sợ hãi, không bắt kịp, hoài cổ), cấp tiến (phấn khích, lạm dụng, sa đà) và những người hiểu thông điệp của Vatican II.SẮC LỆNH VỀ CHỨC VỤ VÀ ÐỜI SỐNG LINH MỤC – PRESBYTERORUM ORDINIS

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 8th, 2012. Posted in Linh mục, Văn kiện Giáo Hội, Vatican-II

Lời Giới Thiệu

1. Việc soạn thảoDữ liệu Website cũ

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Mười Hai 2017
H B T N S B C
« Th11    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sorry. No data so far.